Polityka prywatności

Polityka Prywatności

  1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
  2. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu www.seger.pl, są przetwarzane przez

 

HURTOWNIĘ NARZĘDZI "SEGER" ZYGMUNT, OZGA SPÓŁKA JAWNA, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydziale XII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096408, NIP 8721001436, REGON 850057520.

 

Powierzone dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

  1. realizacji umowy.
  2. w przypadku wyrażenia przez klienta zgody, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep www.seger.pl. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
  3. Sprzedawca przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców; dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki.
  4. Każdy Klient ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do swoich danych celem ich poprawiania. Każdemu Klientowi po zarejestrowaniu się przysługuje wgląd do swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.